Założenia i korzyści wynikające z reklamy. Jej wpływ na nasze życie.

Założenia i korzyści wynikające z reklamy. Jej wpływ na nasze życie.


Rodzaje i formy reklamy, czyli połączenie informacji z komunikatem perswazyjnym

Gdzie możemy natknąć się na reklamy? Jak wyglądały początki reklamy na świecie?

Reklama jest to informacja, która połączona jest z komunikatem perswazyjnym. Najczęściej posiada ona na celu skłonienie do nabycia albo skorzystania z danych towarów, usług, a także popierania jakiś spraw czy idei (np. promowanie marki, partii politycznej).

Reklama przybiera bardzo różną formę. Niejednokrotnie jest to rzetelna informacja o korzyściach danego produktu. Taką formę reklamy można spotkać przede wszystkim w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez jakiejkolwiek informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co bardzo często przypisuje się reklamie emitowanej w telewizji. Niejednokrotnie reklama pojawia się również w formie ukrytej, np. firmy organizują prezentacje swoich technologii czy piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat, co jest na pograniczu reklamy oraz edukacji. Reklamę ukrytą możemy zauważyć również poprzez ukazywanie przedmiotów, które są towarami danej marki, umieszcza się je w kontekście filmu fabularnego.

Reklamę łączy się również z korzyściami dla osób, które decydują się skorzystać z przedmiotu reklamy, np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe czy pseudoszkoleniowe w bardzo atrakcyjne miejsca, co jest na pograniczu reklamy a także korupcji.

Głównym celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego czasami możemy się spotkać w reklamie z treściami, które wywołują przykładowo skandal obyczajowy czy procesy sądowe. Dzięki temu rośnie zainteresowanie wokół reklamy a tym samym jej siła oddziaływania również jest większa. Bardzo istotną cechą reklamy, która wyróżnia w komunikacji przez media reklamę od public relations jest to, iż reklama jest formą płatną. [Reklama: Akademia zdrowia, Reklama wielkoformatowa wojart.net] Polega to na tym, że reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego oraz posiada nad tym komunikatem pełną kontrolę.

Duża część reklam cechuje się celami komercyjnymi. Da się jednak wyróżnić również reklamę społeczną i reklamę polityczną. Dodatkowo istnieją zjawiska, które łączą ze sobą wymienione rodzaje reklam. Reklamy, które powstają w ramach kampanii marketingowych czasami łączą cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing definiuje się mianem marketingu społecznie zaangażowanego). Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.

Swoiste formy reklamy wywodzą się już z czasów starożytnych. Wówczas wykorzystywano reklamę w formie napisów na ścianach budynków, kamiennych czy terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny i zachwalali cechy swoich towarów oraz dóbr. Dzięki temu została utworzona pierwsza w historii forma reklamy, mowa tu o reklamie ustnej. Później w starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Posiadała ona charakter spisanych informacji, które dotyczą wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Dopiero wynalezienie w 1442 r. przez J. Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Dzięki temu odkryciu zaczęły pojawiać się pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe. Mniej więcej w 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową (były to wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy). W 1612, dokładnie 14 października w Paryżu wydrukowana została pierwsza reklama w gazecie Journal General d'Affiches. Rok 1704, był momentem kiedy pojawiała się pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa. Natomiast w 1843 w Filadelfii rozpoczął swoją działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer, który zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych oraz umieszczaniem ich w prasie. Można powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa. Ile kosztowała wówczas reklama. Dla przykładu w USA w roku 1893 wydano prawie pięćdziesiąt tysięcy dolarów na nią.

Tagi: Reklama, towary, usługi, public relations

Powiązany artykuł: Metody wykorzystywania reklamy w Internecie i przez strony WWW

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza jest to jedna z form reklamy, gdzie dochodzi do porównania przedmiotu reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji. [Reklama: pozycjonowanie stron, pozycjonowanie poznań] Reklamę porównawczą da się podzielić na: reklamę porównawczą bezpośrednią, wówczas przedmiot reklamy porównywany jest z konkretnym przedmiotem konkurencji: np.

Reklama telewizyjna i internetowa

Spot telewizyjny jest to bardzo krótki film reklamowy, który wyświetla się w przerwach pomiędzy programami telewizyjnymi lub w ich trakcie (przerywając je). Telewizyjne spoty reklamowe na ogół trwają jedynie trzydzieści sekund, można spotkać dłuższe, a nawet krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych i stanowi bardzo duże źródło dochodów telewizji publicznych.

Reklama teaserowa

Reklama teaserowa nazywana jest również reklamą drażniącą. Dlaczego? Jest to typ reklamy dokonywanej w co najmniej 2 odsłonach. W pierwszym etapie podawany jest komunikat, który ma nas zaciekawić, w drugim etapie podawany jest dopiero komunikat właściwy. Teaser musi zaskoczyć, skłonić nas do myślenia.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009