Założenia i korzyści wynikające z reklamy. Jej wpływ na nasze życie.

Założenia i korzyści wynikające z reklamy. Jej wpływ na nasze życie.


Rodzaje i formy reklamy, czyli połączenie informacji z komunikatem perswazyjnym

Gdzie możemy natknąć się na reklamy? Jak wyglądały początki reklamy na świecie?

Reklama jest to informacja, która połączona jest z komunikatem perswazyjnym. Najczęściej posiada ona na celu skłonienie do nabycia albo skorzystania z danych towarów, usług, a także popierania jakiś spraw czy idei (np. promowanie marki, partii politycznej).

Reklama przybiera bardzo różną formę. Niejednokrotnie jest to rzetelna informacja o korzyściach danego produktu. Taką formę reklamy można spotkać przede wszystkim w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez jakiejkolwiek informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co bardzo często przypisuje się reklamie emitowanej w telewizji. Niejednokrotnie reklama pojawia się również w formie ukrytej, np. firmy organizują prezentacje swoich technologii czy piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat, co jest na pograniczu reklamy oraz edukacji. Reklamę ukrytą możemy zauważyć również poprzez ukazywanie przedmiotów, które są towarami danej marki, umieszcza się je w kontekście filmu fabularnego.

Reklamę łączy się również z korzyściami dla osób, które decydują się skorzystać z przedmiotu reklamy, np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe czy pseudoszkoleniowe w bardzo atrakcyjne miejsca, co jest na pograniczu reklamy a także korupcji.

Głównym celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego czasami możemy się spotkać w reklamie z treściami, które wywołują przykładowo skandal obyczajowy czy procesy sądowe. Dzięki temu rośnie zainteresowanie wokół reklamy a tym samym jej siła oddziaływania również jest większa. Bardzo istotną cechą reklamy, która wyróżnia w komunikacji przez media reklamę od public relations jest to, iż reklama jest formą płatną. [Reklama: Akademia zdrowia, Reklama wielkoformatowa wojart.net] Polega to na tym, że reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego oraz posiada nad tym komunikatem pełną kontrolę.

Duża część reklam cechuje się celami komercyjnymi. Da się jednak wyróżnić również reklamę społeczną i reklamę polityczną. Dodatkowo istnieją zjawiska, które łączą ze sobą wymienione rodzaje reklam. Reklamy, które powstają w ramach kampanii marketingowych czasami łączą cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing definiuje się mianem marketingu społecznie zaangażowanego). Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.

Swoiste formy reklamy wywodzą się już z czasów starożytnych. Wówczas wykorzystywano reklamę w formie napisów na ścianach budynków, kamiennych czy terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny i zachwalali cechy swoich towarów oraz dóbr. Dzięki temu została utworzona pierwsza w historii forma reklamy, mowa tu o reklamie ustnej. Później w starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Posiadała ona charakter spisanych informacji, które dotyczą wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Dopiero wynalezienie w 1442 r. przez J. Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Dzięki temu odkryciu zaczęły pojawiać się pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe. Mniej więcej w 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową (były to wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy). W 1612, dokładnie 14 października w Paryżu wydrukowana została pierwsza reklama w gazecie Journal General d'Affiches. Rok 1704, był momentem kiedy pojawiała się pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa. Natomiast w 1843 w Filadelfii rozpoczął swoją działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer, który zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych oraz umieszczaniem ich w prasie. Można powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa. Ile kosztowała wówczas reklama. Dla przykładu w USA w roku 1893 wydano prawie pięćdziesiąt tysięcy dolarów na nią.

Tagi: Reklama, towary, usługi, public relations

Powiązany artykuł: Media cyfrowe i ich charakterystyka, czyli dlaczego Internet ma taką siłę.

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Reklama ambientowa

Pod pojęciem reklama ambientowa kryją się wszystkie formy reklamy niestandardowej : reklama na środkach komunikacji miejskiej (taksówki, autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, samochód z banerem na dachu, cały outdoor i indoor (np. [Reklama: kubki z logo, reklama bielsko] reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach). Ten rodzaj reklamy łączy takie dziedziny jak ATL oraz BTL. Ambient jest realizowany na specjalne zamówienie klienta pod konkretny produkt oraz daną grupę docelową. Działa on nie tylko kreacją reklamową, ale również formą, w jakiej ona jest wyrażana. Są to zwykle jedynie jednorazowe realizacje.

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest to forma reklamy, gdzie środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zaliczyć można prasę w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (albo obraz) pisane oraz publikowane na papierze, który cechuje się statyczną formą przekazu.

Reklama ukryta

Krypto reklama, czyli inaczej mówiąc reklama ukryta, jest to działalność reklamowa, która związana jest z uzyskaniem przez dziennikarza albo redakcję korzyści majątkowej czy osobistej od osoby albo przedsiębiorstwa dążących do zamieszczenia przekazu reklamy, która sprawia wrażenie obiektywnej, redakcyjnej informacji. Polega to na służącym celom reklamowym albo promocyjnym przedstawieniu w słowach czy obrazach towaru, usługi, nazwy firmy, działalności przedsiębiorców, prezentujących w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, co do jej charakteru, celu czy przeznaczenia. Przykładem krypto reklamy jest puszczanie bannerów reklamowych w telewizji w czasie transmisji z wydarzeń sportowych, kulturalnych. Dodatkowo w czasie takiej reklamy prezentowane są wyroby konkretnej firmy w programach z uwidocznieniem ich etykiety, cech, rozpoznawalnego opakowania.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009